Μονόφυλλο διαφημιστικό φυλλάδιο για Φροντιστήριο Γερμανικών

Μονόφυλλο διαφημιστικό φυλλάδιο για Φροντιστήριο Γερμανικής γλώσσας