Μπρούτζινη επιγραφή εταιρίας λογισμικού

Μπρούτζινη επιγραφή εταιρίας λογισμικού. Σύνθεση οξείδωσης και κοπής - επικόλλησης μετάλλου.