Μπρούτζινη επιγραφή σε ξύλινη βάση

Μπρούτζινη επιγραφή με εσώγλυφα γράμματα σε ξύλινη βάση