Μπρούτζινο σήμα-λογότυπος εταιρείας

Μπρούτζινο σήμα-λογότυπος εταιρείας (επικολλημένο σε ξύλινο φόλντερ παρουσίασης- (βλ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ)