Επιγραφές ξενοδοχειακών μονάδων. Μπρούτζινα στοιχεία σε μάρμαρο και γρανίτη

Επιγραφές ξενοδοχειακών μονάδων. Μπρούτζινα στοιχεία σε μάρμαρο και μαύρο γρανίτη. Όλα εσώγλυφα και βαμμένα.