Μεταλλικό Σήμα εταιρείας. Αλπακάς οξειδωμένος κομμένος και βαμμένος.

Αλπακάς οξειδωμένος κομμένος και βαμμένος. Σήμα εταιρείας προσαρμοσμένο σε φόλτερ (βλ. Έντυπα / Ντοσιέ - Φόλντερ)