Διαφήμιση για οδοντιατρικά αναισθητικά

Σχεδιασμός ολοσέλιδης διαφήμισης για οδοντιατρικά αναισθητικά