Ολοσέλιδη διαφήμιση ξυλείας για ναυτιλιακή χρήση.

Σχεδιασμός ολοσέλιδης διαφήμισης ξυλείας για ναυτιλιακή χρήση.