Ημισέλιδη διαφήμιση Προϊόντων Επισκευής και Συντήρησης Σκαφών.

Σχεδιασμός ημισέλιδης διαφήμισης Προϊόντων Επισκευής και Συντήρησης Σκαφών.