Διαφήμιση εταιρίας λιπασμάτων

Ολοσέλιδη εταιρική διαφήμιση στον περιοδικό τύπο