Διαφήμιση λιπασμάτων

Διαφήμιση λιπασμάτων της Eurochem Agro σε περιοδικό και εφημερίδα